Silmävamma ensiapu

Silmävamma ensiapu – Ymmärtäminen ja toiminta

Silmävamma ensiapu on tärkeää, sillä silmävammat ovat yleisiä, mutta niiden vakavuus vaihtelee suuresti. Lievimmillään vammat voivat olla naarmuja tai hankaumia, jotka yleensä paranevat itsestään tai yksinkertaisella hoidolla. Vakavammat vammat, kuten tunkeutuvat vammat tai kemialliset vammat, voivat kuitenkin vaatia välitöntä ja ammattitaitoista hoitoa.

Pintavammojen ensiapu silmässä

Pintavammat, kuten naarmut sarveiskalvossa, ovat yleisiä ja ne voivat aiheuttaa silmässä kipua, punoitusta ja valonarkuutta. Tällaisissa tapauksissa hoitona käytetään usein antibioottivoiteita tai -tippoja infektion ehkäisemiseksi. Tunkeutuvat vammat ovat vakavampia. Ne voivat syntyä esimerkiksi, kun metallinpala osuu silmään. Tällöin vamma vaatii usein kirurgista toimenpidettä. Lue lisää

Kemiallisten vammojen ensiapu silmässä

Kemialliset vammat syntyvät, kun silmä altistuu haitallisille aineille, kuten hapoille tai emäksille. Happo aiheuttaa sarveiskalvon pinnallisen vaurion, kun taas emäkset voivat tunkeutua syvemmälle silmään aiheuttaen laajempaa tuhoa. Palovammat silmässä voivat syntyä esimerkiksi ultraviolettisäteilystä tai hitsauksesta. Iskuvammat, kuten mustelmat tai verenvuodot, ovat yleisiä urheilussa ja fyysisessä työssä. Vakavammissa tapauksissa voi ilmetä myös silmän sisäisiä vaurioita. Kemiallisten vammojen ensiapuun kuuluu välitön ja pitkäkestoinen huuhtelu. Tässä GIA Premixin hätäsuihkut ovat erinomainen väline, kun tarvitaan nopeaa toimintaa. Nämä suihkut on suunniteltu antamaan runsaasti puhdasta vettä, mikä on elintärkeää kemiallisten aineiden neutraloimiseksi silmästä. Hätäsuihkujen käyttö on seuraavanlainen:

Silmävammojen ensiapuvälineet

Silmähuuhteluaineiden käyttö

 • Vaihe 1: Avaa silmähuuhtelupullo varovasti varmistaen, että pullo on steriili.
 • Vaihe 2: Kallista päätä taaksepäin ja pidä silmä auki toisella kädellä.
 • Vaihe 3: Pidä pullo noin 10–15 cm päässä silmästä ja purista kevyesti, jotta liuos virtaa runsaasti silmän yli.
 • Vaihe 4: Huuhtele silmää vähintään 15 minuuttia, mikäli kyseessä on kemiallinen altistuminen.

Lisäksi on olennaista tuntea käsiteltävien aineiden turvallisuusohjeet ja varmistaa, että hätäsuihkut, kuten GIA Premix -mallit, ovat helposti saavutettavissa.

Steriilien sidetarpeiden ja silmälappujen käyttö

 • Vaihe 1: Avaa side tai silmälappu paketistaan varmistaen, että et koske sidoksen tai lapun sisäpintaan.
 • Vaihe 2: Aseta side tai silmälappu varovasti vaurioituneen silmän päälle.
 • Vaihe 3: Kiinnitä side tai silmälappu paikoilleen pehmeällä sidoksella tai teipillä, varmistaen, ettei painetta kohdistu suoraan silmään.
 • Vaihe 4: Vaihda side tai silmälappu säännöllisesti pitäen alueen puhtaana ja kuivana.

Jäähdytyspakkausten käyttö

 • Vaihe 1: Ota jäähdytyspakkaus ja aktivoi se tarvittaessa.
 • Vaihe 2: Kiedo jäähdytyspakkaus puhtaaseen, ohueen kankaaseen tai pyyhkeeseen.
 • Vaihe 3: Aseta pakkaus varovasti silmän alueelle välttäen suoraa painetta silmään.
 • Vaihe 4: Pidä pakkausta paikallaan noin 10–15 minuuttia, poista pakkaus ja toista tarvittaessa.

Henkilökohtaisten suojavarusteiden, kuten suojalasien, käyttö

 • Vaihe 1: Valitse oikeanlainen suojalasi tilanteen mukaan, esimerkiksi kemikaalien käsittelyyn tai mekaaniseen työhön sopivat lasit.
 • Vaihe 2: Säädä suojalasit sopimaan päähän mukavasti ja varmista, että ne istuvat tiiviisti kasvoille.
 • Vaihe 3: Käytä suojalaseja jatkuvasti vaaratilanteiden aikana.
 • Vaihe 4: Puhdista ja säilytä suojalasit oikein käytön jälkeen.

Nämä ohjeet auttavat varmistamaan, että silmävammoja voidaan hoitaa tehokkaasti ja turvallisesti. On tärkeää, että ensiapuvälineitä käytetään oikein, jotta vamman vakavuutta voidaan vähentää ja edistää nopeampaa paranemista.

Kemiallisia silmävammoja hoidettaessa on tärkeää aloittaa huuhtelu mahdollisimman nopeasti. Erityyppiset kemikaalit vaativat erilaisia ensiaputoimenpiteitä. Esimerkiksi happoja sisältävien aineiden kohdalla huuhtelun tulee olla nopeaa ja tehokasta, kun taas emäksiset aineet vaativat pitkäkestoista huuhtelua.

Silmävamma ensiapu
Suojavarusteet ovat tärkeitä monilla teollisuudenaloilla

Ensiapuprosessi silmävamman sattuessa

Fyysisten vammojen, kuten mustelmien ja verenvuotojen, hoitoon kuuluu kylmähoito, painesidokset ja tarvittaessa lääkärin hoitoon hakeutuminen. Silmävammojen jälkihoito ja seuranta ovat myös olennaisia. Tämä sisältää lääkärin ohjeiden noudattamisen, kotihoito-ohjeet ja mahdollisten komplikaatioiden tunnistamisen.

Ensiapuprosessi silmävamman sattuessa:

 • Rauhoitu ja suojaa silmä: Suojaa vammautunut silmä välittömästi pehmeällä sidoksella.
 • Huuhtele silmä: Jos silmään on joutunut vieraita aineita, huuhtele silmää runsaalla vedellä.
 • Poista vieraat esineet varovasti: Jos silmässä on vieras esine, yritä poistaa se varovasti tai hakeudu lääkäriin.
 • Käytä painesidettä tarvittaessa: Iskuvammoissa paineside voi auttaa hallitsemaan verenvuotoa.
 • Hakeudu lääkäriin, jos tarpeen: Vakavissa tapauksissa hakeudu heti lääkärin hoitoon.

Silmävammojen ennaltaehkäisy – avain turvallisuuteen

Silmävammojen ennaltaehkäisy on olennainen osa sekä työ- että vapaa-ajan turvallisuutta. Ennaltaehkäisyssä korostuvat henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö, turvallisen työympäristön luominen ja tietoisuuden sekä koulutuksen merkitys.

Henkilökohtaisten suojavarusteiden merkitys

Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten suojalasit, ovat ensimmäinen puolustuslinja silmävammoja vastaan. Suojalasien tulisi olla standardien mukaisia, istua hyvin ja suojata silmiä mahdollisilta vahingoilta. Eri työtehtävissä ja harrastuksissa vaaditaan erityyppisiä suojalaseja. Esimerkiksi kemikaaleja käsiteltäessä tarvitaan tiiviisti istuvat ja roiskeilta suojaavat lasit, kun taas hitsaustyössä tarvitaan UV-säteilyn estävät erikoissuojalasit.

Turvallisen työympäristön luominen

Turvallinen työympäristö vähentää merkittävästi silmävammojen riskiä. Tämä sisältää asianmukaisen valaistuksen, ergonomisesti suunnitellut työasemat ja selkeät turvallisuusohjeet. Työpaikalla tulisi myös olla selkeästi merkittyjä hätäpisteitä, kuten GIA Premix hätäsuihkuja, jotka ovat helposti saavutettavissa kemiallisten onnettomuuksien sattuessa.

Tietoisuuden ja koulutuksen merkitys

Tietoisuuden lisääminen ja koulutus ovat avainasemassa silmävammojen ehkäisyssä. Työntekijöiden ja yleisön tulee tuntea yleisimmät silmävammojen syyt ja oppia, miten vammoja voidaan ehkäistä. Koulutuksessa tulisi käydä läpi oikeaoppinen ensiapu, henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö ja toiminta hätätilanteissa.

Kemikaalien käsittelyn turvallisuus

Kemikaalien käsittely on yksi yleisimmistä silmävammojen syistä erityisesti teollisuusympäristöissä. Kemikaalien turvallinen käsittely edellyttää asianmukaisia suojavarusteita, kuten kemikaalienkestäviä suojalaseja, ja tarkkoja työskentelymenetelmiä. On tärkeää, että työntekijät tuntevat käyttämiensä kemikaalien ominaisuudet ja noudattavat turvallisuusohjeita.

Mekaanisen työn turvallisuus

Mekaanisessa työssä, kuten rakennustyömailla tai konepajoissa, silmävammojen riski on koholla. Työntekijöiden on käytettävä suojalaseja tai -visiirejä, jotka suojaavat silmiä lentäviltä kappaleilta, pölyltä ja muilta mekaanisilta vaaroilta.

Urheilun ja vapaa-ajan toiminnan turvallisuus

Urheilussa ja muissa vapaa-ajan toiminnoissa, kuten pyöräilyssä tai lumilautailussa, on myös tärkeää käyttää silmäsuojaimia. Ne suojaavat silmiä iskuilta, UV-säteilyltä ja muilta ulkoisilta tekijöiltä.

Lisätietoa ensiavun antamisesta onnettomuuden sattuessa saat osoitteesta: https://tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/ensiapuvalmius/ensiavun-toimintaohjeet/.

Mainos